Standard

Diện tích: 23m2 Số lượng : 17 phòng + Điều kiện đặt phòng : * Giá phòng bao gồm : - Ăn sáng Buffet, thuế VAT và phí phục vụ . - Miễn phí khăn lạnh và nước uống khi nhận phòng . - Miễn phí 02 chai nước khoáng nhỏ , trà và café tại phòng. - Miễn phí WiFI tại sảnh lễ tân. * Ghi chú : - Sealion ...

Superior

Diện tích: 27m2 Số lượng : 45 phòng + Điều kiện đặt phòng : * Giá phòng bao gồm : - Ăn sáng Buffet, thuế VAT và phí phục vụ . - Miễn phí khăn lạnh và nước uống khi nhận phòng . - Miễn phí 02 chai nước khoáng nhỏ , trà và café tại phòng. - Miễn phí WiFI tại sảnh lễ tân. * Ghi chú : ...

Superior pool view

Diện tích: 33m2 Số lượng : 4 phòng + Điều kiện đặt phòng : * Giá phòng bao gồm : - Ăn sáng Buffet, thuế VAT và phí phục vụ . - Miễn phí khăn lạnh và nước uống khi nhận phòng . - Miễn phí 02 chai nước khoáng nhỏ , trà và café tại phòng. - Miễn phí WiFI tại sảnh lễ tân. * Ghi chú : ...

Deluxe garden view

Diện tích: 35m2 Số lượng : 81 phòng + Điều kiện đặt phòng : * Giá phòng bao gồm : - Ăn sáng Buffet, thuế VAT và phí phục vụ . - Miễn phí khăn lạnh và nước uống khi nhận phòng . - Miễn phí 02 chai nước khoáng nhỏ , trà và café tại phòng. - Miễn phí WiFI tại sảnh lễ tân. * Ghi chú : ...

Deluxe pool view

Diện tích: 30m2 Số lượng : 21 phòng + Điều kiện đặt phòng : * Giá phòng bao gồm : - Ăn sáng Buffet, thuế VAT và phí phục vụ . - Miễn phí khăn lạnh và nước uống khi nhận phòng . - Miễn phí 02 chai nước khoáng nhỏ , trà và café tại phòng. - Miễn phí WiFI tại sảnh lễ tân. * Ghi chú : ...

Deluxe ocean view

Diện tích: 35m2 Số lượng : 43 phòng + Điều kiện đặt phòng : * Giá phòng bao gồm : - Ăn sáng Buffet, thuế VAT và phí phục vụ . - Miễn phí khăn lạnh và nước uống khi nhận phòng . - Miễn phí 02 chai nước khoáng nhỏ , trà và café tại phòng. - Miễn phí WiFI tại sảnh lễ tân. * Ghi chú : ...

Deluxe beach front

Diện tích: 40m2 Số lượng : 4 phòng + Điều kiện đặt phòng : * Giá phòng bao gồm : - Ăn sáng Buffet, thuế VAT và phí phục vụ . - Miễn phí khăn lạnh và nước uống khi nhận phòng . - Miễn phí 02 chai nước khoáng nhỏ , trà và café tại phòng. - Miễn phí WiFI tại sảnh lễ tân. * Ghi chú : ...

Bungalow garden view

Diện tích: 50m2 Số lượng : 8 phòng + Điều kiện đặt phòng : * Giá phòng bao gồm : - Ăn sáng Buffet, thuế VAT và phí phục vụ . - Miễn phí khăn lạnh và nước uống khi nhận phòng . - Miễn phí 02 chai nước khoáng nhỏ , trà và café tại phòng. - Miễn phí WiFI tại sảnh lễ tân. * Ghi chú : ...

Family garden view

Diện tích: 50m2 Số lượng : 13 phòng + Điều kiện đặt phòng : * Giá phòng bao gồm : - Ăn sáng Buffet, thuế VAT và phí phục vụ . - Miễn phí khăn lạnh và nước uống khi nhận phòng . - Miễn phí 02 chai nước khoáng nhỏ , trà và café tại phòng. - Miễn phí WiFI tại sảnh lễ tân. * Ghi chú : ...

Family pool view

Diện tích: 60m2 Số lượng : 5 phòng + Điều kiện đặt phòng : * Giá phòng bao gồm : - Ăn sáng Buffet, thuế VAT và phí phục vụ . - Miễn phí khăn lạnh và nước uống khi nhận phòng . - Miễn phí 02 chai nước khoáng nhỏ , trà và café tại phòng. - Miễn phí WiFI tại sảnh lễ tân. * Ghi chú : ...

Family ocean view

Diện tích: 50m2 Số lượng : 8 phòng + Điều kiện đặt phòng : * Giá phòng bao gồm : - Ăn sáng Buffet, thuế VAT và phí phục vụ . - Miễn phí khăn lạnh và nước uống khi nhận phòng . - Miễn phí 02 chai nước khoáng nhỏ , trà và café tại phòng. - Miễn phí WiFI tại sảnh lễ tân. * Ghi chú : ...

Family beach front

Diện tích: 76m2 Số lượng : 4 phòng + Điều kiện đặt phòng : * Giá phòng bao gồm : - Ăn sáng Buffet, thuế VAT và phí phục vụ . - Miễn phí khăn lạnh và nước uống khi nhận phòng . - Miễn phí 02 chai nước khoáng nhỏ , trà và café tại phòng. - Miễn phí WiFI tại sảnh lễ tân. * Ghi chú : ...
Powered by ARTIO Booking - Reservation and Booking component for Joomla

Tìm Tour

Yến sào Hà Nội